Open deze pagina op je mobiel en installeer onze gratis app. ×

(Nacht)rust en overlast

A. De nachtrust op ons terrein van 23.00 uur tot 7.00 uur dient in acht te worden genomen. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen. Vanaf 01.00 uur is het niet meer toegestaan rond te dwalen over het park. Mocht je toch voor overlast zorgen, dan hebben de medewerkers van Vakantiepark Eiland van Maurik het mandaat om je tot stilte te manen of te verwijderen van ons terrein.

B. Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast.

C. Openbare dronkenschap is verboden. Door het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol wordt aangenomen dat van openbare dronkenschap sprake is. Alcoholgebruik is alleen toegestaan bij de accommodatie, het kampeermiddel en in de horeca. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is verboden.

D. Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben op, om en in de accommodatie of het kampeermiddel

E. Het vakantiepark probeert indien mogelijk, eventueel geluidsoverlast te beperken voor 10.00 uur.