Open deze pagina op je mobiel en installeer onze gratis app. ×

Veiligheidseisen

A. Je bent verplicht om alle verkeer- en veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel te zake terstond op te volgen.

B. Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van auto’s en overige obstakels.

C. Beperk het gebruik van motor en/of auto op het terrein zoveel mogelijk. Sneller rijden dan 5 km/uur is niet toegestaan (5 km=stapvoets). Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

D. Het is verboden om in het park gebruik te maken van scooters, brommers, elektrische step en/of overige elektrisch voortbewogen vervoermiddelen (m.u.v. auto en/of scootermobiel). In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de parkmanager, kan een ontheffing worden verleend van dit verbod. Deze ontheffing geldt uitsluitend wanneer deze op schrift is gesteld.

E. Open vuur is ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden.

F. Het gebruik van een barbecue in het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de accommodatie staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. De ondernemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.

G. In verband met brandgevaar mogen weggooi barbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn.